Kontakt

    Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Excellent Events Mariusz Pujszo i Consuella Pujszo spółka cywilna, z siedzibą w Warszawie, ul. Dragonów 2, 00-467 Warszawa, NIP: 7010440425. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji niniejszego zapytania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).