Fundacja

Fundacja „JESTEM OPTYMISTĄ” to organizacja non profit, która poprzez różnego rodzaju inicjatywy promuje optymizm oraz ludzi, których postawa i optymistyczne nastawienie do życia pozwalają przezwyciężyć przeciwności losu.

Naszym celem jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez promocję postaw optymistycznych, pozytywnego myślenia i radości życia, życzliwego stosunku do ludzi i otoczenia, otwartości i obywatelskiej aktywności na rzecz szeroko rozumianej „zmiany na lepsze”. Chcemy pobudzić ludzi w Polsce i na świecie do pozytywnego myślenia.

Polska plasuje się wśród krajów najbardziej optymistycznych. To dobre podłoże do tego, aby zaszczepić wśród Polek i Polaków jeszcze lepszy nastrój i pogodę ducha. Bądźmy przykładem dla naszych sąsiadów. Według badań CBOS w naszym kraju rośnie zadowolenie z sytuacji gospodarczej, mimo to brakuje optymistów patrzących z uśmiechem w przyszłość i nadchodzące perspektywy.

Nadszedł czas na propagowanie pozytywnego myślenia ze szczególną koncentracją na ocenie życiowych perspektyw, osiągnięć i relacji międzyludzkich. Takie działania znacząco przyczynią się do wzrostu poziomu zadowolenia z życia wśród społeczeństwa. Zacznijmy doceniać optymizm!

Fundacja planuje organizację sympozjów i warsztatów, dotyczących optymizmu w nauce, medycynie, biznesie. Zamiarem Fundacji jest także organizowanie okolicznościowych balów, takich jak Karnawałowy Bal Optymistów oraz organizacja Światowego Festiwalu Optymizmu, którego dwie edycje mamy już za sobą.

Optymizm to pogląd filozoficzny, według którego istniejący świat postrzegamy jako miejsce pozytywne i racjonalnie urządzone. Optymista z łatwością jest w stanie osiągnąć w nim szczęście i spełnienie, ciesząc się dobrym stosunkiem do życia i otoczenia. Taki stosunek do środowiska oraz ludzi jest niezwykle ważnym czynnikiem budującym kapitał społeczny, czyli wszystko to, co decyduje o zdrowych relacjach, wspólnych działaniach oraz zaufaniu interpersonalnym, a także zaufaniu obywateli do instytucji publicznych. Współcześnie to zjawisko kulturowe uważane jest za równie istotny czynnik jak zasoby materialne.

Oficjalne otwarcie Fundacji „JESTEM OPTYMISTĄ” nastąpiło 26 października podczas gali „Luksusowa Marka Roku 2015“ w Warszawie. Przedsięwzięcie zostało mocno pozytywnie odebrane i zyskało wielu zwolenników. Dodatkowo Fundacja bierze udział w wielkich Galach „Osobowości i Sukcesy” oraz „Luksusowa Marka Roku”, gdzie podczas uroczystych galowych wieczorów ogromnym zainteresowaniem cieszą się licytacje darów ofiarowanych na poczet Fundacji.

Fundacja „JESTEM OPTYMISTĄ” jest wspierana przez Ruch Optymistyczny RUOP.

RUOP promuje pozytywne myślenie i nastawienie do życia, życzliwy stosunek do ludzi i otoczenia. Celem ruchu jest stworzenia społeczności, która z biegiem lat będzie w sposób bardzo wyraźny oddziaływała na nastroje społeczeństwa, gdzie ludzie optymistycznie nastawieni do życia będą kierunkowskazem dla innych.

Obejrzyj wideo

Gala Optymista Roku 2021

Gala Optymista Roku 2021 i Festiwal Optymizmu [zapowiedź]

Plenerowa Gala Optymista Roku 2020

 Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, naukę, edukację, szkolenia, oświatę i wychowanie.

Podtrzymywanie i upowszechnianie relacji międzynarodowych i optymistycznego nastawienia do życia na świecie.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, budowanie pozytywnych emocji poprzez sport.

Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez organizowanie festiwali, imprez i warsztatów.

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

„Chcemy pobudzić ludzi w Polsce i na świecie do pozytywnego myślenia”

Mariusz Pujszo 
Założyciel Fundacji

Festiwal optymizmu

Optymizm to pogląd filozoficzny, według którego istniejący świat postrzegamy jako miejsce pozytywne i racjonalnie urządzone. Optymista z łatwością jest w stanie osiągnąć w nim szczęście i spełnienie, ciesząc się dobrym stosunkiem do życia i otoczenia. Taki stosunek do środowiska oraz ludzi jest niezwykle ważnym czynnikiem budującym kapitał społeczny, czyli wszystko to, co decyduje o zdrowych relacjach, wspólnych działaniach oraz zaufaniu interpersonalnym, a także zaufaniu obywateli do instytucji publicznych. Współcześnie to zjawisko kulturowe uważane jest za równie istotny czynnik jak zasoby materialne.

Zamiarem przewodnim Fundacji było zorganizowanie dużej masowej imprezy, która co roku będzie zwiększała swój zasięg i znaczenie. Tak zrodził się Światowy Festiwal Optymizmu, który odbył się po raz pierwszy w Ostródzie w 2016 roku oraz w 2017 na terenie Pałacu i Folwarku Łochów w Łochowie. Podczas Festiwalu odbyło się wiele koncertów, zabaw, a specjalnie przygotowane strefy w tym m.in. strefa dla dzieci czy strefa sportowa spowodowały, że każdy znalazł coś dla siebie.

Ramowy program Festiwalu obejmuje:

Liczne atrakcje rozrywkowe, skupiające wszystkich pozytywnie nastawionych do życia ludzi w całej Polsce, m.in. Marsz Optymistów, Występy gwiazd estrady, których wizerunek odpowiada przesłaniu Fundacji i Ruchu Optymistycznego, Rozstrzygnięcie plebiscytu „Optymista Roku”, „Optymistyczna marka/firma/produkt“ oraz prezentacja laureatów podczas Gali „Optymista Roku“, Wręczenie certyfikatów „Optymistyczna Firma”, Dystrybucję znaczków „Jestem Optymistą”, Odczytanie i kolportaż „Manifestu Optymistycznego”, czyli poradnika jak żyć pozytywnie, Narodowy Piknik Optymistów z okazji Światowego Dnia Optymisty 21 sierpnia.

Światowy Festiwal Optymizmu to jedyna w Polsce tego rodzaju impreza gdzie uśmiech, serdeczność, optymizm i dobra zabawa grają pierwsze skrzypce!

„Osobowości i Sukcesy” partnerem Fundacji „Jestem Optymistą”

ZOBACZ WIĘCEJ