Optymizm to pogląd filozoficzny, według którego istniejący świat postrzegamy jako miejsce pozytywne i racjonalnie urządzone. Optymista z łatwością jest w stanie osiągnąć w nim szczęście i spełnienie, ciesząc się dobrym stosunkiem do życia
i otoczenia. Taki stosunek do środowiska oraz ludzi jest niezwykle ważnym czynnikiem budującym kapitał społeczny, czyli wszystko to, co decyduje o zdrowych relacjach, wspólnych działaniach oraz zaufaniu interpersonalnym, a także zaufaniu obywateli do instytucji publicznych. Współcześnie to zjawisko kulturowe uważane jest za równie istotny czynnik jak zasoby materialne.

FUNDACJA JESTEM OPTYMISTĄ TO ORGANIZACJA NON PROFIT, KTÓRA POPRZEZ RÓŻNEGO RODZAJU INICJATYWY PROMUJE OPTYMIZM ORAZ LUDZI, KTÓRYCH POSTAWA I OPTYMISTYCZNE NASTAWIENIE DO ŻYCIA POZWALAJĄ PRZEZWYCIĘŻAĆ PRZECIWNOŚCI LOSU.

Założycielem Fundacji jest Mariusz Pujszo.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez:

Radę Fundacji stanowią osoby, których pozycja i autorytet mają wpływ na skuteczność funkcjonowania samej instytucji, jak i na efektywną popularyzację ruchu.

„Naszym celem jest wzmacnianie kapitału społecznego poprzez promocję postaw optymistycznych, pozytywnego myślenia i radości z życia, życzliwego stosunku do ludzi i otoczenia, otwartości i obywatelskiej aktywności na rzecz szeroko rozumianej „zmiany na lepsze”. Chcemy pobudzić ludzi w Polsce i na świecie do pozytywnego myślenia.”

Fundacja JESTEM OPTYMISTĄ jest wspierana przez Ruch Optymistyczny RUOP.

RUOP promuje pozytywne myślenie i nastawienie do życia, życzliwy stosunek do ludzi i otoczenia. Celem ruchu jest stworzenia społeczności, która z biegeim lat będzie w sposób bardzo wyraźny oddziaływała na nastroje społeczeństwa, gdzie ludzie optymistycznie nastawieni do życia będą kierunkowskazem dla innych.

Oficjalne otwarcie Fundacji JESTEM OPTYMISTĄ nastąpiło 26 października podczas gali „Luksusowa Marka Roku 2015“ w Warszawie. Przedsięwzięcie zostało mocno pozytywnie odebrane i zyskało wielu zwolenników. Dodatkowo Fundacja brała udział w wielkiej gali „Osobowości i Sukcesy Roku 2015 Warmii i Mazur“ w Mikołajkach. Podczas obu uroczystych wieczorów ogromnym zainteresowaniem cieszyły się licytacje darów ofiarowanych na poczet Fundacji. W marcu 2016 roku Fundacja będzie partnerem Gali „Osobowości i Sukcesy Roku 2016“. Również odbędzie się licytacja, ale także każdy dowie się o szczegółach działalności, każdemu zostanie wręczona ulotka informacyjna o niezwykłej Fundacji.

Ponadto Fundacja planuje organizację sympozjów i warsztatów, dotyczących optymizmu w nauce, medycynie, biznesie.
Zamiarem Fundacji jest także organizowanie okolicznościowych balów, takich jak z okazji karnawału: Bal Optymistów.
Zamiarem przewodnim jest stworzenie dużej masowej imprezy, która co roku będzie zwięszała swój zasięg i znaczenie – Światowy Festiwal Optymizmu.

Ramowy program Festiwalu obejmuje:

Powyższy Narodowy Piknik Optymistów z okazji Światowego Dnia Optymisty odbędzie się w dniach 19-21 sierpnia 2016 roku!

Pobierz statut fundacji (pdf)

Pobierz wpis do KRS (pdf)

FUNDACJA „JESTEM OPTYMISTĄ”
Numer KRS: 0000574532
ul. Dragonów 2/51, Warszawa 00-467

Mariusz Pujszo
mariusz.pujszo@jestemoptymista.pl
+48 601 283 089

Barbara Stefanowska
barbara.stefanowska@jestemoptymista.pl
+48 665 287 465

Czytaj więcej na temat Festiwalu >>>