Teatr Muzyczny w Łodzi

Teatr Muzyczny w Łodzi

To najstarszy łódzki, a także pierwszy powojenny i przez jakiś czas jedyny teatr muzyczny w Polsce, który kontynuował tradycję Teatru Komedii Muzycznej „Lutnia” z Wilna. Swoją działalność rozpoczął w 1945 r. W ciągu siedemdziesięciu lat działalności Teatr Muzyczny w Łodzi dał ponad dwieście premier, przedstawiając operetki, musicale, komedie muzyczne, wodewile, rewie i bajki muzyczne. Jest instytucją kultury, która służy mieszkańcom całego regionu łódzkiego, pokazuje swoje przedstawienia także w wielu innych polskich miastach.