Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich

9

Stowarzyszenie Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich

Pod koniec lat 90 – tych ubiegłego wieku, wśród małej grupy miłośników tradycji kawaleryjskiej, zakiełkowała myśl o utworzeniu grupy rekonstrukcyjnej, która miałaby przybliżać współczesnemu społeczeństwu, wielowiekowe tradycje Jazdy Polskiej, w tym związanego z Ostrołęką 5-tego Pułku Ułanów. Plany te zaczęły się urzeczywistniać, kiedy to pod koniec 2000 r. podjęto decyzję o zwołaniu zebrania założycielskiego. Tak powstało Stowarzyszenie, dzięki któremu historia się ożywia.

http://www.5pulk.ostroleka.pl