Starostwo Ostrołęckie

powiat

Starostwo Ostrołęckie

Starostwo Ostrołęckie, której przedstawicielem jest Stanisław Kubeł zdecydowanie zasługuje na wyróżnienie. Szereg działań, do których należą m. in wspieranie rolnictwa, wsi i kurpiowskich tradycji, a także liczne inwestycje, walka z bezrobociem oraz pomoc dzieciom bez rodzin bez wątpienia zasługują na miano sukcesu.

www.powiatostrolecki.pl