GMINA RASZYN

GMINA RASZYN

Gmina Raszyn, reprezentowana przez Wójta Andrzeja Zarębe dokonała wielu niezbędnych i długo oczekiwanych zmian. Oddane zostały m.in.:

–  wielofunkcyjne boisko sportowe „Wronik”. Imienia obiektowi użyczył kpt. T. Wrona. O standardzie i doskonałym wykorzystaniu obiektu świadczy tytuł „Boisko na Medal 2012”, nadane przez Polski Klub Infrastruktury Sportowej i tytuł „Sportowej Gminy 2012”.

–  „Centrum Medyczne Raszyn”. Budowa I etapu trwała 13 m-c. Doskonale wyposażony, jeden z najnowocześniejszych ośrodków zdrowia w Woj. Mazowieckim. Warunki w porównaniu ze starą placówką uległy zdecydowanemu polepszeniu. Po zakończeniu II etapu (początek 2014 r.) powstanie nowoczesna placówka, kompleksowo obsługująca mieszkańców 20 tys. Gminy.

–   Nowoczesne „Przedszkole jak z Bajki” przy ul. Lotniczej w Raszynie.

–  kompleksowo rozbudowana została również szkoła podstawowa w Sękocinie,

–  wykonane zostały prace zabezpieczające zabytkowy budynek Austerii. Zebrano niezbędną dokumentację, pozwalająca na ubieganie się o środki zewnętrznych na jego rewitalizacje.

–  budowa Dom Kultury

–  drogi oraz chodniki, kanalizacja burzowa

Dzięki dotacji WFOŚ w wysokości 52 mln zł., przy wartości inwestycji wynoszącej ponad 70 mln zł, udało się zaprojektować i wybudować 95% kanalizacji. Na Gali z okazji 20. lecia istnienia WFOŚ Gmina Raszyn odznaczona została statuetką za największą ilością umów podpisanych na skanalizowanie Gminy. Nagroda uzyskana przez Gminę wskazuje na nasz znaczący udział w poprawie stanu środowiska naturalnego Mazowsza.

Na realizowane inwestycje Gmina Raszyn przeznaczyła przeszło 100 mln zł. Na Mazowszu jest liderem rankingu Aktywności Inwestycyjnej, mierzonej ilością wydatków przeznaczonych na inwestycje.

www.raszyn.pl