Patroni Gali Sukcesy i Osobowości

przedsiebiorcy eu

przedsiębiorcy@eu

„przedsiębiorcy@eu” – kwartalnik o tematyce społeczno-gospodarczej. To prestiżowe wydawnictwo o zasięgu ogólnopolskim, którego dystrybucja skierowana jest w szczególności do osób zarządzających przedsiębiorstwami jak i do instytucji pozarządowych, urzędów wojewódzkich i powiatowych. Oprócz tego dociera do różnych, opiniotwórczych kręgów z dziedziny biznesu oraz kultury i sztuki. Magazyn w nakładzie 4 tys. egzemplarzy dystrybuowany jest bezpłatnie. Prezentowany jest również podczas konferencji, seminariów, szkoleń i targów, współorganizowanych przez Klub Integracji Europejskiej, jak i w trakcie innych wydarzeń gospodarczych i kulturalnych, które są objęte jego patronatem.

www.kie.biz.pl/magazyn_przedsiebiorcy