Powrót

Partnerzy Gali Sukcesy i Osobowości

Klub Integracji Europejskiej

Klub Integracji Europejskiej

Klub Integracji Europejskiej to klub biznesu zrzeszający firmy wszystkich sektorów i branż. Nazwa klubu nawiązuje do szansy, ale i wyzwania jaką jest dla polskiej gospodarki wejście do Unii Europejskiej. Klub jest miejscem nawiązywania kontaktów i współpracy środowisk biznesu. Jego członkowie co miesiąc spotykają się na kolacjach biznesowych. Otrzymują też za pośrednictwem strony internetowej oraz newslettera informacje o polecanych im wydarzeniach o charakterze biznesowym, gospodarczym a także kulturalnym i społecznym. Wiele z tych wydarzeń Klub obejmuje swoim patronatem. Tak zróżnicowana działalność klubu daje możliwość uczestniczenia jego członkom w wielu prestiżowych wydarzeniach o zasięgu ogólnopolskim. Działalność związana ze sferą kultury zogniskowana jest wokół utworzonych przy klubie akademii, takich jak akademia teatralna czy wizerunku medialnego, których twarzami są znane osoby ze świata kultury i sztuki, m.in.: Laura Łącz, Dorota Stalińska, Emilian Kamiński, Katarzyna Dowbor czy Tomasz Stockinger.

www.kie.biz.pl

Pozostali partnerzy

Patronat medialny Gali