logo_osobowosci

Kontakt

Grafik – Katarzyna Lach, Grażyna Wejner
Zdjęcia – Łukasz Giersz

Administrowanie witryny internetowej www.osobowosciisukcesy.pl – InDesign

Projekt witryny internetowej www.osobowoscisukcesy.pl – ViewOne

Inauguracja magazynu odbyła się podczas wielkiej gali „Osobowości
i Sukcesy Roku 2014“ w marcu 2014.